ព័ត៌មាន

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចូលចិត្តថ្ងៃរបស់កុមារខ្លាំងម៉្លេះ?
ក្នុងវ័យកុមារភាពរបស់
ពិភពលោកគឺសាមញ្ញ,
ពេលអ្នកជួបមនុស្សអ្នកចិត្តល្អ។
ព្រះអាទិត្យកំពុងរះ
ពិភពលោកនៅតែដដែលដូចថ្មី។

សារៈសំខាន់នៃភាពគ្មានទោសពៃរ៍ដូចកុមារចំពោះជីវិត,
ប្រហែលជាវាគឺជា

ជាមួយនឹងការចង់ដឹងចង់ឃើញនៃប្រទាលកន្ទុយក្រពើកាលពីនៅក្មេង។
ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការខកចិត្តប្រាំបួនក្នុងចំណោមដប់ខកចិត្តក្នុងជីវិត។

ទេវតាតូចៗទស្សនាច្រករបៀងវប្បធម៌

ពិព័រណ៍គំនូរ“ ស៊ីនអេដាយ” (ស្នាដៃខ្លះ)

ការបង្ហាញអំណោយសម្រាប់សិល្បករ“ ជំនាន់ស៊ីនអេស”

ចេរូប៊ីននៃរោងចក្រលេខ ១

ខ្ញុំសូមជូនពរឱ្យកុមាររីករាយថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា!
ខ្ញុំក៏សូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាធំឡើង
រក្សាភាពគ្មានទោសពៃរ៍ដូចក្មេងជានិច្ចហើយរីករាយនឹងខ្លួនអ្នក!
បេះដូងក្មេងដូចក្មេងជំទង់!


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មករា - ២២-២០២១